czesci@armax.com.pl

Strona głównaPolityka prywatności

1. Ogólne informacje:

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową  https://armax-czesci.pl  zwanym dalej „Sklep” jest Armax Sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 49 Bielsko⁠-⁠Biała 43⁠-⁠300, NIP: PL5470051167  REGON: 070021393, KRS: 0000320835, nr telefonu  33/8173333 koparki@armax.com.pl 

 • Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej  koparki@armax.com.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu 33/8173333 ,
  (w dni robocze w godzinach 7 do 15).
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy.
 • Regulamin jest dostępny w na stronie https://armax-czesci.pl
 • Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e⁠-⁠mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2. Używane definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

  • Klient– każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią regulaminu (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca).
  • Konsument–  konsument w rozumieniu art. 22 1  Kodeksu cywilnego, tj.  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową , a także Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, który dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu faktycznie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym z numerów PKD wpisanych do CEIDG w chwili zawarcia umowy).
  • Konto Klienta– pole zawierające dane o dokonanych transakcjach oraz instrument służący do realizacji zamówień.
  • Newsletter – usługa świadczona przez sklep internetowy na rzecz Użytkownika, która polega na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu Sklepu. Usługa ta jest bezpłatna
   i świadczona dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera.
  • Przedsiębiorca–  przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1  Kodeksu cywilnego,  tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • Regulamin– niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
  • Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  • Rejestracja– dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
  • Rejestracja uproszczona– dane podawane dobrowolnie przez Klienta, ale pobrane po jego akceptacji z innego serwisu pośredniczącego, np. facebook.com.
  • Serwis pośredniczący  – strona www. na której Klient dokonał wcześniejszej rejestracji, wyrażając zgodę na pobranie danych z serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Sklepu.
  • Sklep  – sklep internetowy działający pod adresem  https://armax-czesci.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
  • Użytkownik  – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
  • Właściciel/Sprzedawca  – Armax Sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 49 Bielsko⁠-⁠Biała 43⁠-⁠300, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku⁠-⁠Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762835, NIP: 6431771366, REGON: 070021393,adres mailowy: koparki@armax.com.pl   Telefon: 33/8173333 .

3. Techniczne warunki korzystania

 • W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email
 • Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych oraz używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w polityce plików Cookies, udostępnionej na stronie https://armax-czesci.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

4. Rejestracja konta

 • Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając adres e⁠-⁠mail oraz hasło.
 • Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter i cyfr. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika.
 • Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 • Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
  • Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
  • Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach
 • zamówienia Produktu
 • zmiany swoich danych
 • zmiany swojego hasła
 • sprawdzenia swojego zamówienia
  • Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
  • Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

5. Rejestracja jako Gość

 • Klient, zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej, posiada te same prawa i obowiązki co Klient zarejestrowany poprzez formularz na stronie Sklepu.

6. Realizacja zamówień

 • Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 • Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e⁠-⁠mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 • Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
 • wybór formy płatności
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „dodaj do koszyka”
 • wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e⁠-⁠mail Klienta
  • Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
  • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  • Klient składając zamówienie powinien podać:
 • nazwę i ilość produktów
 • imię i nazwisko odbiorcy
 • dokładny adres dostawy
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e⁠-⁠mail zamawiającego
  • Wskazane na stronie Produkty mogą być wysyłane z magazynu zewnętrznego wprost od Dostawców. Dostawca przekazuje przesyłki do przewoźnika wskazanego przez Właściciela, Sklep wysyła maile do klientów z informacją o wysyłce zamówienia.
  • Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych
   w promocji.
  • Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji
   w szczególności gdy:
 • Kupujący nie uregulował wcześniejszych zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji
 • Sprzedający nie ma zamówionego towaru
 • Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia
  • W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
  • Fakt przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo innych zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie lub sprzedaż zamówionego towaru jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

8. Forma płatności

 • Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
 •  przelewu
  • Czas oczekiwania na przedpłatę na konto lub płatności online wynosi 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu umowa sprzedaży rozwiązuje się automatycznie.
  • Za termin płatności uważa się moment wpłynięcia środków za zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego.

9. Ceny

 • Ceny podane przy produktach na stronie www. Sklepu podawane są w PLN i nie zawierają podatków i opłat (są cenami netto). Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 • Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „przejdź do realizacji zamówienia” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e⁠-⁠mail na adres podany przez Klienta.
 • Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 • Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty
  w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Ofert
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Dostawa

 • Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:
  • Kurier (firma przewozowa ustalana jest w sposób indywidualny)
  • Odbiór osobisty
 • Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z każdym Klientem w potwierdzeniu zamówienia.
 • Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 • Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 • Informacje o dostępnych w Sklepie sposobach dostawy oraz wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce koszty wysyłki.
 • Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 • Przesyłki kurierskie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.
 • Po otrzymaniu przesyłki Klient  będący Przedsiębiorcą  winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności kuriera. Spisanie protokołu stanowi warunek do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.  Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu par. II pkt 2 Regulaminu Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera.
 • Każdy Kupujący wraz z towarem otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
 • Towary dostarczane są jedynie na terenie Polski.

11. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrot towaru

(Niniejszy rozdział dotyczy   jedynie Klientów będących Konsumentami  w rozumieniu par. II pkt 2 Regulaminu . Przedsiębiorcy kupujący na fakturę VAT zgodnie z ustawą nie mają możliwości zwrotu zakupionego sprzętu).

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j. ),  składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Armax Sp. z o.o. sp.k. Wyzwolenia 49, Bielsko⁠-⁠Biała 43⁠-⁠300 lub adres:  koparki@armax.com.pl
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub
  w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Armax Sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 49, 43⁠-⁠300 Bielsko⁠-⁠Biała.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  • W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz dołączony jest do niniejszego Regulaminu.
  • Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 t.j. ),  w tym w odniesieniu do:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.
 • zwrotowi nie podlega usługa serwisowa zalania i sprawdzenia zakupionego sprzętu. 
  • Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy jako umowy zawartej na odległość określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.)

12. Prawo do rękojmi i gwarancji Konsumenta  (w rozumieniu par. II pkt 2 Regulaminu)

 • Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 • Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Gwarancja na towar sprzedany Konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Sprzedawcy wynikających z przepisów
  o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Produkty oferowane w Sklepie objęte są  24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową w zakresie towaru nowego oraz 12 miesięczną odpowiedzialnością w przypadku towaru używanego. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 • Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in.
 • wysłanie wiadomości e⁠-⁠mail na adres:  koparki@armax.com.pl ;
 • listownie na adres: Armax Sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 49, 43⁠-⁠300 Bielsko⁠-⁠Biała.
 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 • Sprzedawca w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta i towaru. Jeśli oświadczenie Klienta nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta
  o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 • W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 7, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e⁠-⁠mail lub adres korespondencji.
 • Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 • W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego, na jego koszt.
 • Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 • Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego Regulaminu. Prawo do rękojmi jest wyłączone wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.

13. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

14. Usługa Newslettera

 • Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 • Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 • Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e⁠-⁠mail w pole Newsletter
 • Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 • Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Pozostałe

Regulaminy są dostępne pod adresem: https://armax-czesci.pl

Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

Administratorem danych w Sklepie jest Armax Sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 49, 43⁠-⁠300 Bielsko⁠-⁠Biała, NIP: PL5470051167 REGON: 070021393, KRS: 0000320835, nr telefonu 33/8173333koparki@armax.com.pl 

Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej koparki@armax.com.pl  lub pod numerem 33/8173333.

Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sklep zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.

Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień)

prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami)

wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e⁠-⁠mail, nr telefonu, NIP.

Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.

Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO), ul. Stawki 2, 00⁠-⁠193 Warszawa.

POLITYKA COOKIES

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony https://młoty⁠-⁠wyburzeniowe.com

Strona prowadzona pod adresem https://mloty⁠-⁠wyburzeniowe.com administrowana jest przez:

Armax Sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 49, 43⁠-⁠300 Bielsko⁠-⁠Biała,

NIP: PL5470051167 REGON: 070021393, KRS: 0000320835,

nr telefonu 33/8173333koparki@armax.com.pl 

która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się https://mloty⁠-⁠wyburzeniowe.com nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

https://mloty⁠-⁠wyburzeniowe.com przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e⁠-⁠mail.

Przekierowanie do innych stron.

Strona https://armax-czesci.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator https://armax-czesci.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

X